Thursday, 27 October 2011

Kata dahulu ditepati, Kata kemudian bercarian

Maksud: Keputusan atau syarat yang dibuat secara bertulis.  Perjanjian kenyataan atau perintah bertulis dan bertandatangani.

No comments:

Post a Comment